גילוי נאות

המידע וחומרי הלימוד המוצגים באתר זה מטרתם לקדם את ההבנה הכללית והשיח בנוגע תהליך עיבוד על ידי GANS. מידע זה אין בכוונתו ואינו מיועד לשרת כתחליף לאנשי מקצוע בעלי הכשרה רפואית, ניסיון או שיקול דעת של אנשי מקצוע. עבור חולים ואנשים פרטיים מידע כזה אינו נועד להיות תחליף לייעוץ  רפואי מקצועי  או טיפולי

לבעיות רפואיות או חששות, כולל החלטות לגבי תרופות וטיפולים אחרים על הקוראים/צופים/מאזינים להתייעץ תמיד עם הרופא שלהם או במקרים חמורים לבקש סיוע מידי מאנשי החירום.

מרשמים, מידע, הליכים ושימוש במכשירים רפואיים צריכים להיעשות אך ורק על ידי אנשי צוות רפואי מאומנים ומוסמכים.

אנחנו מתנערים במיוחד מכל אחריות מפורשת או משתמעת, כולל אחריות מרומזת לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מידע כזה מסופק "כפי שהוא"  ומאמינים שהוא מדויק בעת פרסומו. אך מתפקיד הצופה להעריך את הדיוק של כל המידע המוצג במצגת זו.

כל מקרה שמוצג כאן הוא מניסיונם האישי, מיושם על ידי עצמם למען עצמם וזה חל למקרה שלהם בלבד. כל אדם החווה בעיות בריאות צריך לפנות לייעוץ רפואי מקצועי ולהתייעץ במסלול הטיפול שלהם אצל רופא. תהליכי האיזון על ידי שימוש בפלזמה המתוארים כאן הם תהליך טבעי התומך את הגוף אך אינו מחליף ייעוץ רפואי או טיפולים שאדם  כבר נתון להם.