כללים ותנאים לשימוש

הגבלת האחריות

אתר זה זמין לציבור אך ורק למטרת מידע. מידע זה בשום אופן אינו תחליף לעצה מגורם רפואי מוסמך

השימוש בכוס אחת לחיים של אחד

אזהרה בקשר לבליעה של התמיסה הזו: על פי הרגולציה האירופאית, תמיסה זו אינה נמצאת ברשימה של התמיסות המאושרות לבליעה. כוס אחת לחיים של אחד כ1ח1) היא תמיסה ניסיונית

היא מומלצת אך ורק למשתמשים הבאים: ניסויי פיזיקה ,כימיה ועבודות מעבדה.

היא מתאימה עם המסגרת הרגולטורית לכימיקלים, אך לא נדרשה לה הרשמה עם הארגון REACH (הסוכנות האירופאית לכימיקלים). המשתמש בתמיסה זו מסכים לקחת על עצמו את האחריות לכל שימוש אחר שהוא/היא עושים עם תמיסה זו, לצרות הפרוטוקול המתואר באתר www.1c1l.info ולמרות אזהרה זו.

התמיסה היא לא רעילה, לא מאכלת, לא גורמת לגירויים, לא דליקה ולא נפיצה.

מכוון שההשפעה הסביבתית של חומרי ננו נמצאת עדיין תחת מחקר בזמן שזה נכתב, אנחנו מצפים להתפתחויות מדעיות נוספות, על מנת לעמוד בתנאים הרגולטורים להשמת תויות על ידי המחלקות המתאימות.

קניין רוחני

התכולה של מאמר זה מבוססת על השיעורים של מר. מהרן טבוקולי קאש (מהנדס גרעין) ניתן למצוא אותם בצורה חופשית לא למטרות מסחריות על ידי הציבור הרחב.